Barhocker aus synthetischem Korbgeflecht 65cm - Magony